ПСОВ БИОТАЛ с капацитет от 1,5 до 7 м3/дн.

Серийното производство на Инсталации за пречистване на битови отпадъчни води (ИПБОВ) "БИОТАЛ", с производителност от 1 до 7 м3/денонощие се организира от 2000-та година в Чехия, Русия и Украйна.
През 2006 г. в България, гр. Варна, фирма "Биотал България"ООД, стартира производството на Инсталации "БИОТАЛ" с производителност от 1,5 до 7 м3/дн. от удароустойчиви и високонадежни пластмаси на фирма SIMONA (Германия)

1-"БИОТАЛ"; 2-приемна камера; 3-еърлиф за отделяне на излишната утайка ; 4-аератор; 5-Резервоар за излишна утайка; 6-приток на отпадъчна вода; 7-тръбопровод за връщане на утайковата вода в системата
Типова схема за монтаж на ИПБОВ "БИОТАЛ" - 1,5 м3/дн.
Типова схема за монтаж на ИПБОВ "БИОТАЛ" - 2 м3/дн.
Типова схема за монтаж на ИПБОВ "БИОТАЛ" - 3 м3/дн.
Типова схема за монтаж на ИПБОВ "БИОТАЛ" - 4 м3/дн.
Типова схема за монтаж на ИПБОВ "БИОТАЛ" - 5 м3/дн.
Типова схема за монтаж на ИПБОВ "БИОТАЛ" - 6 м3/дн.
Типова схема за монтаж на ИПБОВ "БИОТАЛ" - 7 м3/дн.
Схема на отделяне на излишната утайка от ИПБОВ "БИОТАЛ"