• ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

    ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

  • ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

    ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ “BIOTAL” - БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
 
Уважаеми посетители на сайта,  каним Ви да се запознаете с нашата компания и да станете наши партньори в опазването на околната среда и на водата, природата ни е дала водата на заем и всички ние сме длъжни да й я върнем пречистена. Безотговорните човешки действия оказват негативно влияние върху състоянието на околната среда, особено върху замърсяването на реките, езерата и подземните води - източници на питейна вода с нетретирани или недобре третирани отпадъчни води. Това е причина, използването им като източници на питейна вода да е много скъпо и понякога невъзможно поради сложността и цената на пречистването.

 Задачата на нашата компания е да пести питейна вода, чрез качествено пречистване на отпадъчните води, като осигурява добре пречистени води за напояване. Всеки трябва да осъзнае, че природата това е неговият дом, тя му дава всичко необходимо за хубав живот, така че е много важно да се грижим добре за нея, а нашите биологични пречиствателни инсталации BIOTAL ще ви помогнат в тази благородна кауза.

Технологията BIOTAL внедрява  редица нови, защитени с патенти технически решения, които позволяват да се решават традиционните проблеми на малките пречиствателни станции.
Това е единствената система в световната практика, която сама осигурява ефективното задържане на грубите отпадъци и има софтуерно, автоматично, петстепенно управление на мощността, в зависимост от дебита на  потока на отпадъчните води при малките и средни ЛПСОВ (Локални Пречиствателни Станции за Отпадъчни Води).

Фирма BIOTAL BULGARIA има репутация на надежден бизнес партньор. Основната цел на фирмата е да предложи на клиентите пълна гама от услуги - от проектирането на пречиствателните станции, през построяването и пускането им в експлоатация, до гаранционното  и след гаранционно абонаментно обслужване. Във фирмата е разработена и внедрена система за качество, базирана на международните стандарти ISO 9001: 2015.

В продължение на 16 години се произвеждат, пускат в експлоатация и успешно се експлоатират повече от 6000 инсталации в 17 страни по света.
Производство
Производство

Производство, монтирани в железобетонни резервоари. Резервоари за отпадъчни води (септични ями) и химикали. Резервоари за питейни води и др.

Оборудване
Оборудване

Програмируеми контролери. Мембрани за аерационни системи и тръбни аератори. Компресори. Помпи за отпадъчни води. Дозаторни помпи. Електромагнитни клапани.

Проектиране
Проектиране

Фирма „БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД предлага Технически консултации и Проектиране на Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)

Пречистване на питейни и отпадъчни води