Филтърни елементи и In-line филтри

Механични филтри от полипропилен FCPS

Механични филтри от полипропилен, с възможност за приложение както за битови, така и за индустриални нужди.

Материалът е устойчив на химикали и не позволява развитието на бактерий.

Филтрите задържат ръжда, тиня и други механични примеси. 


Тип
Височина
Диаметър Задържаща способност Произво- дителност Пад на налягането

Inches Inches МК л/мин bar
FCPS1-5 4 7/8 2 1/2 1 10 0.1-0.3
FCPS5-5 4 7/8 2 1/2 5 10 0.1-0.3
FCPS20-5 4 7/8 2 1/2 20 10 0.1-0.3
FCPS50-5 4 7/8 2 1/2 50 10 0.1-0.3
FCPS1 9 7/8 2 1/2 1 20 0.2-0.4
FCPS5 9 7/8 2 1/2 5 20 0.2-0.4
FCPS20 9 7/8 2 1/2 20 20 0.2-0.4
FCPS50 9 7/8 2 1/2 50 20 0.2-0.4
FCPS1-L 20 2 1/2 1 30 0.2-0.4
FCPS5-L 20 2 1/2 5 30 0.2-0.4
FCPS20-L 20 2 1/2 20 30 0.2-0.4
FCPS50-L 20 2 1/2 50 30 0.2-0.4
Механични филтри от полипропилен FCCEL 

Механични филтри от полипропилен, с приложение както за бита, така и за индистрията. Дизайнът им позволява измиване до три пъти под течаща вода.

Тип Височина Диаметър Задържаща способност Произво- дителност Пад на налягането

Inches Inches МК л/мин bar
FCCEL10 9 7/8 2 1/2 10 20 0.2-0.4
FCCEL20 9 7/8 2 1/2 20 20 0.2-0.4
FCCEL5-L 20 2 1/2 5 30 0.2-0.4
FCCEL20-L 20 2 1/2 20 30 0.2-0.4
Механични филтри от полипропилен за топла вода /до 93°С/ FCHOT2

Задържаща способност 10мк.

    Производителност 20 л./мин.
    Височина 9 7/8” 
Филтър с активен въглен FCCBL

Картриджите се произвеждат от пресован активен въглен с повишена плътност, което осигурява филтрация на частици с размери над 5 микрона. Препоръчва се използването им за филтриране на сложни хлорсъдържащи съединения. Подобряват вкуса и мириса на водата, а също така премахват органичните съединения, пестициди и други химически съединения.     Площта на филтрация на пресованият активен въглен на практика е два пъти по-голяма от площта на филтрация на активния въглен на гранули и има по-голяма абсорбираща способност и по-дълъг експлоатационен срок. Картриджите имат полипропиленова обвивка за предпазване от отделяне на частици въглен. Препоръчва се използването им в системи за обратна осмоэа.

    Картриджите отстраняват 99% от хлора и 96% от оловото във водата.
    Използват се за филтриране на студена водопроводна вода.
    Ресурсът на картриджа е от 3 до 6 месеца, в зависимост от естеството и степента на замърсяване на водата.
    Материалите на картриджите са сертифицирани от NSF и FDA.

 

 Технически параметри:
    Работна температура: 1oC - 52oC;
    Ресурс на картриджите: 3 - 6 месеца;
    Намаляване на налягането: 0,2 - 0,4 бара;
Показател FCСBL FCСBL-L 
Височина (инча)  9 7/8 20
Диаметър (инча) 2 1/2 2 1/2
Филтриращи възможности (микрона ) 10 10
Производителност (л/мин)* 6 12
Препоръчително време за експлоатация (в месеци) 3 – 6 3 – 6
Препоръчително време за експлоатация (в литри) 8000 12000
Пад на налягането по време на работа 0.2 – 0.4 bar 0.2 – 0.4 bar
Абсорбционно-активно поле 1800m2/gm 1800m2/gm
Мин/Мах работно налягане 1-8,6 bar 1-8,6 bar
Мин/Мах работна температура 1-45 гр. C 1-45 гр. C
% задържане на различни видове замърсители 99.95% 99.95%
Работен обем Рн 3 – 11 3 – 11
Оптимално работно налягане 2 – 6 bar 2 – 6 bar

* В зависимост от естеството и степента на замърсяване на водата.
    Измерванията са проведени при 6 атм, 15oC и нормален поток на водата.

    Забележка:
Рязкото падане на налягането, след много кратко използване на филтърния патрон е признак че във водата се намират много механични замърсявания като пясък и ръжда. В този случай предлагаме поставяне на предварителни механични филтри от серията FCPS или FCPP. 
Антибактериален керамичен филтър FCCER

Картриджите се произвеждат от керамична глина и могат да бъдат многократно регенерирани чрез измиване с вода . Ефективната им филтрираща способност е 0,3 микрона, което позволява задържането на 99,8% бактерии и цисти. Картриджът се произвежда от естествена суровина, съществуваща в природата.

Технически параметри:
    Работна температура: 1oC - 52oC;
    Ресурс на картриджите без промиване: 2 - 4 месеца;
    Намаляване на налягането: 0,2 - 0,4 бара;код височина (инч) диаметър (инч) филтрация (микрон) производителност (литри/мин.) ресурс* (литри)
FCCER 9 7/8 2 1/2 0,3 3 8000
Антибактериален керамичен филтър FCCERВ

Антибактериален керамичен филтър със задържаща способност 0.3мк. и активен въглен. Филтърът отнема 99.8% от бактериите, хлора и неприятния вкус и мирис от водата. За многократна употреба. При задръстване се замива с гъбичка под течаща вода.
Филтър за омекотяване на вода FCCST

Картриджите съдържат йонообменна смола на гранули. Органичната йонообменна смола е изградена от високомолекулярни полиелектролити, които са способни да обменят своите подвижни йони с такива от околната среда, имащи същия заряд. Картриджите осигуряват защита на водонагревателните уреди от накипи, образуващи се от солите на калция и магнезия.

Картриджите съдържат технологично обработен йонообменен гранулат с големина на гранулите от 0,2 до 0,7 мм.

Ефективно заменят йоните на калция и магнезия с натриеви йони и по този начин омекотяват водата.

Разработени са така, че водата преминава през цялата ефективна повърхност на картриджа.

На изхода на картриджа е монтиран 10 микронен полипропиленов филтър, който предотвратява преминаването на гранулат в омекотената вода, а също задържа други механични замърсители като пясък, тиня или ръжда.

Използват се за филтриране на студена водопроводна вода. Предотвратяват отлагането на котлен камък във водонагревателните прибори в дома и промишлеността. Отстраняват лошия вкус и мирис на водата, токсични органични съединения.

Ресурсът на картриджа е от 2 до 4 месеца, в зависимост от естеството и степента на замърсяване на водата.

Материалите, от които са произведени картриджите, са сертифицирани от NSF и FDA.

 
 Технически параметри:
    Работна температура: 2oC - 52oC;
    Ресурс на картриджите: 2 - 4 месеца;
    Намаляване на налягането: 0,2 - 0,4 бара;
код височина (инч) диаметър (инч) производителност (литри/мин.) ресурс* (литри)
FCCST 9 7/8 2 1/2 6 2000

​* В зависимост от естеството и степента на замърсяване на водата.

    Измерванията са проведени при 6 атм, 15oC и нормален поток на водата.
Филтър за отнемане на желязо и манган FCCFE

Картриджите ефективно отделят от водата разтворените йони на желязото с концентрация до 3 мг/л. Идеални са за използване в неголеми домакинства и са с производителност до 20 л/мин. В подаваната вода не трябва да се съдържа сяроводород, а концентрацията на чистия хлор не трябва да превишава 0,3 мг/л.

    Картриджите съдържат технологично обработен йонообменен гранулат с големина на гранулите от 0,2 до 0,7 мм.
    Отстраняват привкуса и миризмата на метал от водата.
    Имат собствен постфилтър, задържащ частиците гранулат.
    Иэползват се за филтриране на студена водопроводна вода.
    Ресурсът на картриджа е от 2 до 4 месеца, в зависимост от естеството и степента на замърсяване на водата.
    Материалите, от които са произведени картриджите, са сертифицирани от NSF и FDA.

Технически параметри:
    Работна температура: 1oC - 52oC;
    Ресурс на картриджите: 2 - 4 месеца;
    Намаляване на налягането: 0,2 - 0,4 бара;
код височина (инч) диаметър (инч) производителност (литри/мин.) ресурс* (литри)
FCCFE 9 7/8 2 1/2 3 2000

* В зависимост от естеството и степента на замърсяване на водата.
    Измерванията са проведени при 6 атм, 15oC и нормален поток на водата.


Комбиниран филтър FCSTO

Универсални комбинирани (двустепенни) картриджи. Предимно се използват в единични филтри, но също така могат да бъдат използувани в 2 и 3-степенните системи за пречистване на водата.

Тези картриджи осъществяват двустепенна филтрация на водата.

Полипропиленовият филтър за предварително пречистване обезпечава механичната филтрация и отстранява от водата пясък, тиня и ръжда.

Активният въглен на гранули значително подобрява вкуса и мириса на водата, отстранява хлорта и други органични съединения.

Материалите, от които са произведени картриджите, са сертифицирани от NSF и FDA.

Технически параметри:
     Работна температура: 2oC - 52oC;
    Ресурс на картриджите: 3 - 6 месеца;
    Намаляване на налягането: 0,2 - 0,4 бара;

код височина (инч) диаметър (инч) филтрация (микрон) производителност (литри/мин.) ресурс* (литри)
FCSTO 9 7/8 2 1/2 5 6 4000

* В зависимост от естеството и степента на замърсяване на водата.
    Измерванията са проведени при 6 атм, 15oC и нормален поток на водата.

Филтър тип свещ

Серия FCPS20-CN - Картриджи тип "свещ" със сърцевина от 100% полипропиленово влакно. Полипропиленовото влакно придава здравина и устойчивост на удар, а също и ситнопореста структура по цялата дължина. Картриджът има добра пречистваща способност за частици с различен размер и продължителен срок на експлоатация. Филтрират механични замърсители като пясък, ръжда и варовикови частици с размер над 20 микрона.

Серия FCCBL-CN - Картриджи тип "свещ" от изпечен блок активен въглен. Картриджите тип "свещ" с активен въглен са произведени от цял изпечен блок висококачествен активен въглен. Осигуряват филтрация на частици над 5 микрона. Препоръчват се за премахване на силни замърсявания с производни на хлора. Подобряват вкуса и мириса на водата, а също така филтрират органични замърявания, пестициди и други химикали. Филтриращата повърхност на изпечения блок активен въглен е почти два пъти по-голяма, отколкото при активния въглен на гранули, също така той има по-добра абсорбираща способност и по-дълъг срок на експлоатация. Картриджите имат полипропиленова обвивка, която предотвратява отделянето на частици активен въглен в пречистената вода. Препоръчват се в системите с обратна осмоза.

Серия FCCER-CN - Керамични картриджи тип "свещ" от естествена глина. Керамичните картриджи от тип "свещ" са произведени от естествена глина. Оигуряват механична филтрация над 0,3 микрона с 99,99% пречистване на бактериите и цистите. Бактериите и другите частици се задържат от външната страна на картриджа, а водата преминава във вътрешността на картриджа през керамичната стена на филтриращия елемент. Картриджите могат да се използуват повторно след промиване с водороден прекис.

Серия FCPSKDF-CN - Комбинация от активен въглен от кора на кокосов орех с елемент KDF® прави тези картриджи универсални. Комбинация от активен въглен от кора на кокосов орех с елемент KDF® прави този картридж универсален. Активният въглен филтрира хлора и органичните вещества, а KDF55® обменя своите електрони с електрони от замърсителите и ги превръща в безвредни вещества, например, хлор - в хлорид. Освен това KDF® създава неблагоприятни условия за развитието и размножаването на бактериите и подобрява пречистващите качества на активния въглен. 
Филтър с активен въглен AICRO

Картриджи с висококачествен активен въглен. Тези картриджи имат абсорбиращи възможности за леки субстанции, като по този начин подобряват вкуса и мириса на водата.  

Използват се в системите за обратна осмоза, хладилници и машини за лед.

Този филтър отстранява от водата 99% от хлора и 96% от оловото.

Съдържащият се във филтъра ситнозърнест активен въглен от кора на кокосов орех  подобрява вкуса и мириса на водата, намалява съдържанието на различните органични съединения и на хлора.

Материалите, от които са произведени картриджите, са сертифицирани от NSF и FDA. 
код дължина (мм) диаметър (мм) диаметър на вътрешната резба (инч) максимална производителност (л./денонощие) ресурс* (литри)
AICRO 254 53 1/2 283 6000

    Работна температура: 2oC; - 45oC;
    Максимална температура: 51oC;
    Максимално налягане: 6 бара;
    Ресурс на картриджите: 3 - 6 месеца;
    Материал ня корпуса: полипропилен;

Минерализиращ картридж AIMRO

Тези картриджи са разработени със съдействието на Военно Медицинската Академия САЩ (WAM) с цел обогатяване на водата с минерални съединения, необходими на човешкия организъм, като калций, магнезий, натрий, фосфор или хлориди в количества, сравними с количествата в трапезните води. 

Основно се използува в системите с обратна осмоза.

Съгласно научното заключение на Катедрата по биохимия и химия към Военно Медицинската Академия САЩ (WAM), минерализиращите съставки, използувани в този филтър, гарантират оптималните за човешкия организъм пропорции от микроелементи. Потреблението на един литър минерализирана вода по метода RO + M осигурява нужните на организма минерални субстанции.

Калций - една от главните съставки на костите и зъбите. Влияе положително на метаболичните процеси, а така също е необходим за правилното функциониране на сърцето и нервната система.

Магнезий - участвува в около 300 биохимични процеси и затова е необходим за правилното функциониране на имунната и нервната системи.

Натрий - регулира процесите на обезпечаване на организъма с вода и поддържа необходимия киселинно-чревен баланс.

Технически параметри:
    Работна температура: 2oC; - 45oC;
    Максимална температура: 51oC;
    Максимално налягане: 6 бара;
    Ресурс на картриджите: 3 - 6 месеца;
    Материал на корпуса: полипропилен;

Катийони
Анийони
Ca2+: 34мг/л
CO32-: 10мг/л
Mg2+: 12мг/л
SO42-: 0.3мг/л
Na+: 22мг/л
Cl-: 0.8мг/л
K+: 8.5мг/л;
F-: 0.06мг/л.


код
дължина (мм)
диаметър (мм)
диаметър на вътрешната резба (инч)
максимална производителност (л./денонощие)
ресурс* (литри)
AIMRO
254
53
1/2
250
3600


Механичен филтър AIPRO

Механичен филтър от полипропилен със задържаща способност – 10мк.

Производителност – 283 л/24 часа.

Капацитет – до 6000л в зависимост от качествата на захранващата вода.

Присъединителен р-р 1/2” 
Филтър омекотител AISTRO

Филтър омекотител - със смола силен катионит отнемащ 99,9% от йоните на калция и магнезия.

Капацитет – 2000 л при твърдост 1оН.

Подходящ за кафемашини, ледогенератори , RO системи.

Производителност – 283 л/24 часа.

Капацитет – до 6000л в зависимост от качествата на захранващата вода.

Присъединителен р-р 1/4” 
Инфраред биокерамичен филтър AIFIR

Инфраред биокерамичен филтър – отделя токсините и мазнините от организма. Регулира в известна степен кръвното налягане.

Производителност – 250 л/24 часа.

Капацитет – до 3600л в зависимост от качествата на захранващата вода.

Присъединителен р-р 1/4”