Системи за отнемане на желязо и манган

AS-IR 140-730 с производителност над 2 м3 /ч.

Тези системи намират приложение навсякъде, където съществува необходимост от производителност по-голяма от 2 м3/ч. 
AS-IR 50-120  с производителност до 2 м3/ч.
Системите за отнемане на желязото от серия AS-IR 50-120 действат на принципа на окисляване на разтвореното във водата желязо, което лесно се отстранява под формата на утайка.

Системите имат всички необходими сертификати, като PZH и UDT и се произвеждат в предприятия сертифицирани по ISO 9000.