Системи за омекотяване на водата

AS Компакт Елегант с роизводителност до 1 м3/ч.
AS 18-110 с производителност до 3,5 м3/ч.
AS-D 25-110 (дуплекс) с производителност до 3,5 м3/ч.
AS 110-1100 с производителност над 3,5 м3/ч.


Различни субстанции, съдържащи се във водата отрицателно влияят не само на човешкия организъм, а също така и на битовите уреди и санитарното оборудване. Разтворените във водата редица химични елементи като магнезий и калций довеждат до повишаване на твърдостта на водата и появата на котлен камък, който се отлага върху металните тръбопроводи, водонагревателните прибори, промишленото оборудване, като намалява срока им на експлоатация и значително увеличава разхода на енергия с 30 - 40%.
 AS Компакт Елегант с производителност до 1 м3/ч. 

Ако Вие сте решили да закупите омекотител тип Компакт Елегант, Вие купувате  естетично оборудване, което може да бъде монтирано в дома, котелните, малки фабрики или ресторанти.

Процеса на омекотяване представлява замяна на йоните на калций и магнезий, определящи твърдостта на водата с йоните на натрий. Този процес се извършва, когато водата преминава през йонообменна смола, намираща се в омекотителя. При намаляване на йонообменната способност на смолата, тя се регенерира с разтвор на сол - NaCl. Честотата на регенерацията зависи от твърдостта и количеството на преминалата през омекотителя вода. Омекотители се избират по следните фактори:

    -         твърдостта на водата (^(o)d)
    -         производителност (м3/ч)
    -         време, необходимо за регенерация на смолата

   Възможностите за управление са:

    -         по време / препоръчва се при равномерно потребление на водата/
    -         по обем / препоръчва се при неравномерно потребление/

Забележка:

Водата преди процеса на омекотяване трябва да бъде предварително пречистена от механични замърсявания и наличието на желязо.В противен случай  се намалява йонообменната способност на смолата.
 AS 18-110 с производителност до 3,5 м3/ч. 

Омекотителите от серия AS съдържат зърнест йонообменен гранулат, преобразуваш йоните на калция и магнезия в безвредни натриеви йони. Регенерация на гранулата се извършва с наситен разтвор на готварска сол (NaCl), възстановявайки изгубените в процеса на експлоатация смекчаващи свойства. Устройствата от серия AS имат също така и обезжелезяващи свойства, въпреки че при по-голямо съдържание на желязо във водата (повече от З мг/л) същественно се намаляват производителността и ресурса на системата.

    Омекотители с автоматично обслужване:
- модел 255/740 и 940 с контрол по време
- модел 255/760 и 960 с контрол по обем
- Корпус от фибростъкло
- Йонообменна смола с ресурс до 10 години*
- Резеpвоар, имащ  повишено антиударно съпротивление
- Управляваща глава, извършваща всички процеси по омекотяване на водата и регенерацията.
- Главата притежава вграден инжектор, дозиращ соления разтвор по време на регенерацията
- Устройство монтирано   в главата на филтъра, благодарение на което е възможно водоподаване и по време на регенерация.
- Регенерационният процес е с продължителност до 180 мин.
AS-D 25-110 (дуплекс) с производителност до 3,5 м3/ч. 

Омекотителите от серия AS-D са предназначени за използуване при непрекъсваеми производствени процеси и отстраняват на принципа на йонния обмен катийоните, причиняващи натрупването на накипи във водопроводите, в парните котли и др. Системите от серия AS-D имат също обезжелезяващи свойства, въпреки че при по-голямо съдържание на желязо във водата (повече от 3 мг/л) значително се намаляват производителността и ресурса на системата.

Регенерация на гранулата се извършва с наситен разтвор на готварска сол  (NaCl), възстановявайки неговите, изразходвани в процеса на експлоатация, омекотителни свойства.

Омекотители :
- Автоматично обслужване
- Корпус от  неръждаем материал - фибростъкло
- Йонообменна смола с ресурс до 10 години*
- Противоударен  резевоар
- Управляваща глава, извършваща автоматично всички процеси  по омекотяването на водата и регенерацията
- Главата притежава вграден инжектор, дозиращ соления разтвор по време на регенерацията
 - Регенерационният процес е с продължителност до 180 мин.
AS 110-1100 с производителност над 3,5 м3/ч.

Омекотителите от серия AS отстраняват на принципа на йонния обмен катийоните, причиняващи натрупването на накипи във водопроводите, в парните котли и др. Разтворените във водата йони на калция и магнезия се задържат при преминаването на водата през абсорбиращия агент. Системите от серия AS имат също обезжелезяващи свойства, въпреки че при голямо съдържание на желязо (повече от 3 мг/л) значително се намаляват производителността и ресурса на системата.

Омекотителите  съдържат зърнест йонообменен гранулат, преобразуващ йоните на калция и магнезия през време на работа. Регенерация на гранулата се извършва с наситен разтвор на готварска сол  (NaCl), възстановявайки неговите изразходвани, в процеса на експлоатация, омекотителни свойства.

Омекотители с автоматично обслужване:
- модел  MAGNUM -T  с контрол  по  време
- модел  MAGNUM-V с контрол  по  обем
- Корпус от фибростъкло
- Йонообменна смола с ресурс до 10 години*
- Резевоар с повишено антиударно съпротивление
- Управляваща глава, извършваща всички процеси по омекотяване на водата и регенерацията.
- Главата притежава вграден инжектор, дозиращ соления разтвор по време на регенерацията
- Устройство монтирано   в главата на филтъра, благодарение на което е възможно водоподаване по време на регенерация.
- Регенерационният процес е с продължителност до 180 мин.