Системи за обратна осмоза

Обратната осмоза представлява процес на отделяне на разтворените частици и субстанции от водата.

Обратната осмоза представлява процес на отделяне на разтворените частици и субстанции от водата. Главният елемент на тези системи е тънкослойна полиамидна мембрана (ТРС) в комплект с филтри за предварително пречистване, които са изработени от: 1 ) полипропиленови влакна и 2) активен въглен. Това е високоефективна система, премахваща от водата органични съединения, тежки метали, а също така бактерии и вируси. Системите за обратна осмоза не се нуждаят от регенерация. Нормалната работа на системите за обратна осмоза зависи от качеството на постъпващата към тях вода. Нашите специалисти ще Ви помогнат да изберете най-подходящата във Вашия случай система за обратна осмоза.

За разлика от обикновените методи за пречистване на вода системата за обратна осмоза разделя входящата вода на два потока: пречистена вода (preamt) и отпадна вода. В отпадната вода остават замърсявания, които се са намирали във водата преди процеса на пречистването.

Системите с обратна осмоза NLRO имат следните характеристики:
- Малки габаритни размери;
- Прост и изпитан метод за пречистване;
- Водни помпи с минимално ниво на шума;
- Специални мембрани за получаване на най-висока чистота на водата;
- Свръх чиста вода с най-добри органолептични и бактериологични параметри;
- Икономично управление на разхода на вода с помощта на регулиращи винтили, чрез които е възможно да се контролира силата на потока на пречистената вода и отпадъка;
- Корпусите на мембраните, произведени от неръждаема стомана, гарантират години безаварийна работа;
- Лесно обслужване на потоците чиста и отпадна вода с помощта на вградените водомери;
- Възможност за включване на допълнителни мембрани.

Промишлени обратноосмотични и нанофилтриращи системи за пречистване на води

Системи от серия RO са предназначени за  пречистване на води за питейни и стопанско-битови нужди. Могат да бъдат обработвани подземни и солени води като от тях се отстраняват всички разтворени соли, органични вещества, микроорганизми, дисперсни и колоидни вещества.

Сериятa RO включва три моделни реда от системи с мембранни елементи 2.5, 4 и 8 цола:

· Сериятa RO2 - от 75(100) до 260(340) л/час при 15°С (25°С).
· Сериятa RO4 - от 200(250) до 2000(2700) л/час при 15°С (25°С).
· Сериятa RO8 - от 3000(4100) до 10000(13700) л/час при 15°С (25°С). 
· Сериятa RO8К - от 15 м3/час. до 200м3/час. при 10°С.

Всички системи от тази серия са стандартно комплектувани с високоселективни тънкослойни композитни мембранни елементи, произведени от компанията OSMONICS, Inc. (U.S.A.), и са способни да работят при налягане до 41 бар.

Системите RO осигуряват производителност по пречистена вода от 75 до 10000 л/час (при температура на водата 10 - 15 °С), което дава възможност за решаването на широк кръг задачи.  Използват се в най-различни области, където съществува нужда от пречистена вода, като например:

- Хранително-вкусовата промишленост при производството на безалкохолни и алкохолни напитки, млечни продукти, хранителни продукти;
- Микроелектрониката за предварително намаляване на солесъдържанието на водата преди стадия на пълна дейонизация;
- Фармацевтичната промишленост при производството на лекарствени препарати; 
- Медицината за пречистване на вода за хемодиализа, получаване на апирогенна вода за инекции и приготвяне на лекарствени форми;
- Топлоенергетиката за деминерализация на водата за котелни съоръжения и електростанции;
- Химическата промишленост при производството на средства от битовата химия, реактиви, бои и т.н.;
- Научната сфера за получаване на чиста обезсолена вода за лабораторни нужди и научни изследвания;
- Автомобилната промишленост за подобряване на процеса "боядисване";
- Битовото обслужване: за премахване на замърсяващите вещества в рециркулиращата вода в миещите съоръжения в предприятията за химическо чистене и обществените перални; за получаване на чиста вода за приготвяне на храни и напитки в кафенета, барове, ресторанти; за получаване на чиста вода за битови нужди в жилищни сгради, офиси, хотели, санаториуми.

Системите от серия RO представляват завършено, напълно автоматизирано решение и са способни да работят в непрекъснат режим 24 часа в денонощие. Те са комплектувани с всичко необходимо за бързо пускане в експлоатация и начало на работа. Системите са способни да работят съвместно с автоматизираните системи за предварително пречистване Autotrol®, производство на компанията OSMONICS, Inc. (U.S.A.).

Системите от серия RO се доставят в два варианта: икономичен (индекс /Е) и професионален (индекс /Р). Всяка от тях е монтирана на рама, изработена от неръждаема стомана, което значително удължава експлоатационния срок на цялата система. Всички тръбопроводи са изработени от корозионноустойчиви полимерни материали. Системите са снабдени също така с вход за реагентна промивка на цялата система и рециркулационен клапан, който служи за връщане на част от потока на концентрата на входа на помпата, понижавайки по този начин обема на изхвърляната в дренажа вода и повишавайки общия КПД на системата.

В зависимост от областта на използване системите могат да се комплектоват с ултранисконапорни обратноосмотични (модификация Low Energy (LE)) или нанофилтриращи елементи (модификация NF). Степента на задържане на мембранните елементи по NaCl (при 25°С, средно солесъдържание 2 г/л, работно налягане15 бара и коефициент на извличане на пермеат 15%) е не по-малка от 99% (за модификациите Low Energy е не по-малка от 98%), по органическите вещества (молекулярна маса > 150) е повече от 99%.

Преди входа на системата задължително се поставят филтри, гарантиращи добра подготовка на водата, постъпваща към обратноосмотичните мембрани. Съставът и производителността на тези филтри зависят от анализа на входящата вода.

Промишлени обратноосмотични и нанофилтриращи системи от серия RO2

Системата от серия RO2 осигурява производителност от 75 до 260 л/час при температура на водата 15 °С (от 100 до 340 л/час при температура на водата 25 °С). В комплектацията на системата от серия RO2 влизат:

* управляващ контролер, монтиран в защитен пластмасов корпус. Включва: блок за управление на помпата, индикатори за режимите на работа, програмируем таймер на хидравличната промивка (индекс /Е), куплунзи за присъединяване на външни датчици. Контролерът (индекс /Р) включва също цифров дисплей, брояч за времето на работа на установката, цифров кондуктометър, следящ за проводимостта на водата на изхода от мембранните модули;
* соленоиден клапан и датчик за налягане на входа в системата за осигуряване на безопасна работа на повишаващата помпа;
* 5 -микронен механичен предфилтър за защита на помпата и мембраните от механични примеси (размер: 10"; диаметър на резбата на входа: 1/2" или 3/4");
* роторна помпа за високо налягане, чийто корпус е изработен от месинг (/Е) или от неръждаема стомана AISI303 (/Р) (1х220 В, 50 Хц, мощност 0,37 - 0,75 кВт, налягане до 15 бара);
* високоселективни обратноосмотични рулонни мембранни елементи 2540 (полиамидни тънкослойни композитни мембрани, диаметър - 2.5", дължина - 40");
* мембранни корпуси 2540, изработени от стъклопластика и позволяващи работа при налягане до 30 бара;
* комплект от 2 виброустойчиви манометъра с хидрозапълване за измерване на налягането на входа в установката и на работното налягане;
* 2 ротаметъра (поток на концентрата и поток на пречистената вода);
* байпасен соленоиден клапан за хидравличната промивка;
* регулиращи вентили от неръждаема стомана (AISI316);
* поплавков изключвател, служещ за изключване на установката при запълване на колоната с чиста вода и включване на установката при изпразване на колоната; 

Възможно е изменение в комплектацията на системите от серия RO2 в съответствие с желанията на клиента.

Характеристики на установките от серия RO2

Модел на установката Производителност л/ч (25°С/15°С)* Мощност на помпата, кВт Брой/тип на мембраните Брой на корпусите Размери на установката, (Ш)х(Д)х(В), см.
RO2-75/E 100/75 0.375 1/2540 1 65х50х125
RO2-75/P 100/75 0.375 1/2540 1 65х50х125
RO2-150/E 200/150 0,375 2/2540 2 65х50х125
RO2-150/P 200/150 0,375 2/2540 2 65х50х125
RO2-200/E 300/225 0,375 3/2540 3 65х50х125
RO2-200/P 300/225 0,375 3/2540 3 65х50х125
RO2-250/E 400/300 0.55 4/2540 4 65х50х125
RO2-250/P 400/300 0.55 4/2540 4 65х50х125
​*при средно солесъдържание 2 г/л, работно налягане 13 бара и с нови мембранни елементи;

Промишлени обратноосмотични и нанофилтриращи системи от серия RO4

Системата от серия RO4 осигурява производителност от 200 до 2000 л/час при температура на водата 15 °С (от 250 до 2700 л/час при температура на водата 25 °С). В комплектацията на системата от серия RO4 влизат:
* блок за управление на помпата, монтиран в защитен метален корпус;
* управляващ контролер, монтиран в защитен пластмасов корпус. Управляващият контролер включва: блок за управление на помпата, индикатори за режимите на работа, програмируем таймер на хидравличната промивка (индекс /Е), куплунзи за присъединяване на външни датчици. Контролерът (индекс /Р) включва също цифров дисплей, брояч за времето на работа на установката, цифров кондуктометър, следящ за проводимостта на водата на изхода от мембранните модули;
* соленоиден клапан и датчик за налягане на входа в системата за осигуряване на безопасна работа на повишаващата помпа;
* 5 -микронен механичен предфилтър за защита на помпата и мембраните от механични примеси (размер: 20"; диаметър на резбата на входа: 3/4" или 1");
* центробежна помпа за високо налягане, чийто корпус е изработен от неръждаема стомана AISI316 (3х380 В, 50 Хц, мощност 2,2 - 4 кВт, налягане до 15 бара);
* високоселективни обратноосмотични рулонни мембранни елементи 4040 (полиамидни тънкослойни композитни мембрани, диаметър - 4.0", дължина - 40");
* корпуси 4040, изработени от стъклопластика и позволяващи работа при налягане до 30 бара;
* комплект от виброустойчиви манометри с хидрозапълване: 2 броя за измерване на налягането на входа в установката и на работното налягане при моделите с индекс  /Е.
4 броя за измерване на налягането на входа в предфилтъра, на налягането във всмукателната линия на помпата, на налягането в нагнетателната линия на помпата, на работното налягане при моделите с индекс /Р;
* 2 ротаметъра (поток на концентрата и поток на пречистената вода);
* байпасен соленоиден клапан за хидравличната промивка;
* регулиращи вентили от неръждаема стомана (AISI316);
* поплавков изключвател, служещ за изключване на установката при запълване на колоната с чиста вода и включване на установката при изпразване на колоната;
* помпа-дозатор за разтвора на инхибитора (само за моделите с индекс/Р) 

Възможно е изменение в комплектацията на системите от серия RO4 в съответствие с желанията на клиента.

Характеристики на установките от серия RO4

Модел на установката Производителност л/ч (25°С/15°С)* Мощност на помпата, кВт Брой/тип на мембраните Брой на корпусите Размери на установката (Ш)х(Д)х(В) см.
RO4-600/E 600/450 1.5 2/4040 2 90х80х160
RO4-600/P
RO4-800/E 800/600 1.5 3/4040 3 90х80х160
RO4-800/P
RO4-1000/E 1050/800 2.2 4/4040 4 90х80х160
RO4-1000/P
RO4-1200/E 1350/1000 2.2 5/4040 5 90х80х160
RO4-1200/P
RO4-1600/E 1600/1200 2.2 6/4040 6 90х80х160
RO4-1600/P
RO4-2000/E 2200/1600 3 8/4040 4 (удв. дължина) 250х100х160
RO4-2000/P
RO4-2500/E 2700/2000 3 10/4040 5 (удв. дължина) 250х100х160
RO4-2500/P

* при средно солесъдържание 2 г/л, работно налягане 13 бара и с нови мембранни елементи;

Промишлени обратноосмотични и нанофилтриращи системи от серия RO8

* блок за управление на помпата, монтиран в защитен метален корпус;
* управляващ контролер, монтиран в защитен пластмасов корпус. Управляващият контролер включва: блок за управление на помпата, индикатори за режимите на работа, програмируем таймер на хидравличната промивка, куплунзи за присъединяване на външни датчици, цифров дисплей, брояч за времето на работа на установката, цифров кондуктометър, следящ за проводимостта на водата на изхода от мембранните модули;
* соленоиден клапан и датчик за налягане на входа в системата за осигуряване на безопасна работа на повишаващата помпа;
* мултипатронен механичен предфилтър (корпус от неръждаема стомана AISI304/316) за защита на помпата и мембраните от механични примеси (5-микронни картриджи, размер: 10", 20", 30"; диаметър на резбата на входа: 2");
* центробежна помпа с високо налягане, чийто корпус е изработен от неръждаема стомана AISI316 (3х380 В, 50 Хц, мощност 5,5 - 15 кВт, налягане до 15 бара);
* високоселективни обратноосмотични рулонни мембранни елементи 8040 (полиамидни тънкослойни композитни мембрани, диаметър - 8.0", дължина - 40");
* корпуси CodeLine™ 8040, изработени от стъклопластика и позволяващи работа при налягане до 27 бара;
* комплект от виброустойчиви манометри с хидрозапълване:
* 3 ротаметъра (поток на концентрата, поток на пречистената вода и рециркулационен поток);
* байпасен соленоиден клапан за хидравличната промивка;
* регулиращи вентили от неръждаема стомана (AISI316); 
* поплавков изключвател, служещ за изключване на установката при запълване на колоната с чиста вода и включване на установката при изпразване на колоната; 
* помпа-дозатор за разтвора на инхибитора; 

Възможно е изменение в комплектацията на системите от серия RO8 в съответствие с желанията на клиента, а също така проектиране и изработване на обратноосмотични и нанофилтриращи системи с всякаква производителност.
Мембрани

Високопроизводителни полиамидни мембранни елементи.

    За Ваше улеснение при избора елементите са разделени на няколко типа в базирани на степента на обезсоляване

    T - Питейна вода

    B - Вода с ниска концентрация на соли

    S - Вода с висока концентрация на соли 

Каталожен номер Тип Производителност Mинимално / Макс. отделяне на соли

[Type] [GPD/ m3/d / l/h] [%/%]
M-T2521A TW30-2521AQ 300,0/1,14/48,0 98,0/99,0
M-T2521AHF TW30HP-2521AQ 380,0/1,44/60,0 98,0/99,0
M-T2540A TW30-2540AQ 650/2,47/103 98,0/99,0
M-T2540AHF TW30HP-2540AQ 840/3,20/133 98,0/99,0
M-T4021A TW30-4021AQ 900/3,42/143 98,0/99,0
M-T4021AHF TW30HP-4021AQ 1200/4,56/190 98,0/99,0
M-T4040A TW30-4040AQ 2200/8,36/348 98,0/99,0
M-T4040AHF TW30HP-4040AQ 2800/10,65/443 98,0/99,0
M-T8040 OSMO BEV RO 9600/36,48/1520 98,0/99,0
M-B2540F BW30-2540AQ 650/2,47/103 98,0/99,0
M-B4040F BW30-4040AQ 2200/8,36/348 98,0/99,0
M-B4040FHF BW30HP-4040AQ 2800/10,65/443 98,0/99,0
M-B8040330 BW30-330AQ 7500/28,50/1180 98,0/99,5
M-B8040365 BW30-365AQ 9500/36,10/1500 98,0/99,5
M-B8040400 BW30-400AQ 10500/39,90/1660 98,0/99,5
M-S2521F SW30-2521AQ 200/0,76/32 98,2/99,4
M-S4040F SW30-4040AQ 1500/5,70/237 98,2/99,4
M-S8040F SW30-8040AQ 6000/22,80/950 98,2/99,4