Производство

ПСОВ "БИОТАЛ" с капацитет от 1,5 до 7 м3/дн.

ПСОВ "БИОТАЛ" с капацитет от 8 до 1000 м3/дн. монтирани в железобетонни резервоари
Резервоари за отпадъчни води (септични ями) и химикали
Резервоари за питейни води
Решетки за отделяне на неразтворими примеси
Каломаслоуловители и мазнинозадържатели
Помпени станции
Резервоари за отпадъчни води (септични ями) и химикали   

​Резервоари за питейни води 
Помпени станции
Каломаслоуловители и мазнинозадържатели 
Решетки за отделяне на неразтворими примеси