Проектиране

Фирма „БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД предлага Технически консултации и Проектиране на Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)