УСЛУГИ

Услугите и дейностите, предлагани от фирмата са:

- Проектиране на Пречиствателни станции за отпадъчни води. /ПСОВ/;
- Технически консултации;
- Продажба на оборудване за ПСОВ;
- Изработка, доставка и монтаж на:
- Пречиствателни станции за отпадъчни води БИОТАЛ;
- Резервоари за питейни води;
- Резервоари за отпадъчни води /септични ями и химикали;
- Помпени станции;
- Каломаслоуловители и мазнинозадържатели;
- Решетки за отделяне на неразтворими примеси;
- Гаранционно и след гаранционно абонаментно обслужване.
Производство
Производство

Производство, монтирани в железобетонни резервоари. Резервоари за отпадъчни води (септични ями) и химикали. Резервоари за питейни води и др.

Оборудване
Оборудване

Програмируеми контролери. Мембрани за аерационни системи и тръбни аератори. Компресори. Помпи за отпадъчни води. Дозаторни помпи. Електромагнитни клапани.

Проектиране
Проектиране

Фирма „БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД предлага Технически консултации и Проектиране на Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)