ПСОВ БИОТАЛ - 50 м3/дн.

ГКПП „Лесово-Хамзабейли”
“ИНОС-1” ООД  гр. София "СПА жилищен комплекс "Уайт Коуст", з-ще на с. Топола, Общ.  Каварна, Обл. Добрич
„УАЙТ КОУСТ” ЕООД