ПСОВ БИОТАЛ - 3 м3/дн.гр.Созопол, м-ст „Буджака”, Частен дом, собственост на г-н Александър Момчилов


гр. Димитровград, “ПАЗАР НА ЕДРО ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”
„ПРИНТКОМ” ООД,  гр. София


м-ст „Соколец”, намиращо се в землището на с. Бели Искър, Област София
АГРОТУРИЗЪМ  ООД, гр. София