ЗА НАС

„БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД е създадена в началото на 2004г. и е специализирана фирма, работеща в сферата на пречистване на питейни и отпадъчни води.
Във фирмата е въведена Система за управление на качеството, удостоверена със сертификат издаден от RINA в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001: 9015 с предмет на дейност: производство, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и подръжка на инсталации за пречистване на питейни, битови, индустриални и дъждовни отпадъчни води. Производство и монтаж на пластмасови резервоари за вода и химикали.
„БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД притежава изключителни права за използване на търговската марка BIOTAL за производство и монтаж на територията на Република България от фирма "BIOTAL CZ" Чехия и "UKRBIOTAL" Украйна, патентовани производители на технологии за пречистване на отпадъчни води.